www.997755.com     
        设为首页|      加入收藏   |   联络我们   |                                  | 太阳城网站
www.8722.com
sunbet官网
 
 
太阳城网站
 

 
 
 
 首页 > 人力资源 > 专才雇用
 
序号 职位称号 更新工夫 点击 我要招聘
1 封装构造工艺资深工程师 2014/4/18 15:29:10 5917 招聘此职位
2 产品设计资深工程师(电磁阀) 2014/4/18 15:29:07 4966 招聘此职位
3 产品设计资深工程师(传感器) 2014/4/18 15:29:04 4878 招聘此职位
4 增压手艺研发专家(汽油机) 2014/4/18 15:29:01 5234 招聘此职位
首页 上一页 下一页 尾页 1/1页 共4条 
   友情链接